Allmänna villkor

Den här sidan innehåller annonslänkar/reklam. Läs mer om vår annonspolicy.

Genom att besöka och använda denna webbplats (”Aktietipsen.se”, ”vi”, ”oss”, ”vår”), accepterar du följande villkor:

Aktietipsen.se är en portal för information om aktier och närliggande ämnen. Tjänsten är helt kostnadsfri för användaren och Aktietipsen.se kan aldrig i någon situation krävas på kostnader eller någon form av ersättning för användande av tjänsten. Aktietipsen.se erbjuder inte själva aktiekonton eller liknande tjänster utan marknadsför endast dessa tjänster.

Aktietipsen.se finansieras av avtal och hänvisningsprovisioner från affiliatelänkar och annonser.

Om hantering av cookies
Vår integritetspolicy

Vårt ansvar

Aktietipsen.se står inte under Finansinspektionens tillsyn och tillhandahåller heller inga tjänster som står under Finansinspektionens tillsyn och ger ingen rådgivning.

Vi ansvarar ej för tvister angående avtal, överenskommelser, skador, bedrägerier, skulder och andra relaterade konflikter som kan uppstå.

Vi kan inte krävas på skadestånd eller någon form av ersättning eller ses som delaktiv i eventuella tvister som kan uppstå mellan dig som privatperson och berörda bolaget som innehar tjänsten. För allmänna villkor om deras tjänst så hänvisar vi dig till det berörda bolaget och dess webbplats.

Aktietipsen.se förbinder sig inte att uppdatera information eller material som finns på sidan. Aktietipsen.se kan komma att ändra dessa allmänna villkor. Du bör därför läsa och uppdatera dig på dessa villkor när du väljer att använda vår webbplats.