QleanAir börsnotering – Teckna aktien?

qlean air aktie

Den här sidan innehåller annonslänkar/reklam. Läs mer om vår annonspolicy.

QleanAir Scandinavia är ett nischat företag som sysslar med premiumlösningar för luftrengöring inomhus. Aktien noteras på First North 12 december 2019 på 40 kr.

Noteringsinformation:

Pris per aktie40 SEK
Minsta investering250 aktier
ListaFirst North
TickerQAIR
Emission (ej nyemssion)300 mkr
Börsvärde after-money:594 mkr
Teckningsperiod3 dec – 10 dec
Första handelsdag12 dec
AnkarinvesterareDolt
RådgivarePareto
HuvudägarePriveq Investment
VDAndreas Göth
HuvudkontorSolna
Antal aktier efter notering14,86 miljoner

”Sedan tidigare finns två luftreningsbolag på svenska börsen ”

Luftrenare ligger i tiden då regleringar om arbetsmiljöer blir hårdare. Sedan tidigare finns två luftreningsbolag på svenska börsen: Absolent och Nederman. Båda bolagen har haft en bra utveckling på börsen så det är inte konstigt att ägarna och ledningen nu vill börsnotera QleanAir.

För helåret 2018 hade QleanAir en nettoomsättning om 400 mkr med justerad EBIT-marginal om 18 procent. Bolagets årliga genomsnittliga nettoomsättningstillväxt uppgick till 13,5 procent mellan 2013 och 2018. Vilket är i linje med deras mål på 10% organisk tillväxt per år.

Bolagets huvudsakliga marknader är Japan, Tyskland, USA och Sverige. De tio största kunderna står för 15% av försäljning. Luftrening för logistik verkar vara största försäljningsområdet. Bakom kundernas drivkraft till att köpa luftreningslösningar är att spara in på städning och värmeåtervinning. Samt personalens hälsa och hygien.

I framtiden vill QleanAir bredda sitt sortiment med luftrenare mot skolor, sportklubbar och hotell.

QleanAir – Produktsegment:

Facility Solutions (10% av försäljning) – Inom detta sortiment är det mobila luftrenare som man ställer/installerar i lokaler och rum.

Room Solutions (12% av försäljning) – Här är det modulära renrum som man skapar åt kunderna. Med andra ord nyckelfärdiga rum som är regelförenliga med branschen (medtech, sjukhus osv.).

Cabin Solutions (78% av försäljning) – Största försäljningen sker av ”rökstationer” som är kabiner som installeras på arbetsplatser, flygplatser, sjukhus osv. Kabinerna renar luften och tar bort lukten från cigarettrökning.

Låg kapitalbindning

QleanAir har en kapitalsnål affärsmodell där man sysslar med uthyrning av luftreningsmaskiner (därmed hög bruttomarginal). Avtalen löper i snitt 3 år och det är förskottsbetalningar. Kassakonverteringen är hög så bolaget kan göra förvärv, amorteringar eller ge bra utdelningar löpande. Historiskt har man också sålt 3-åriga avtal till finansbolag för att finansera tillväxt.

Höga skulder vid IPO

Problemet är att QleanAir inte gör någon nyemission, utan det är endast försäljning av befintliga aktier. Det gör att QleanAir kommer att börsnoteras med räntebärande skulder på 251 mkr. Vilket innebär en nettoskuld/EBITDA på 2.7, vilket är ganska högt. Så troligtvis blir det mer amortering än förvärv under 2020. Bolaget har dock ett starkt kassaflöde som kan arbeta ner skulderna relativt snabbt.

Finansiella mål:

  • 10% organisk tillväxt per år
  • Rörelsemarginal på 15-20%
  • 30-50% utdelningsandel

Insiderägande efter börsnotering

ÄgareInnehavAndel
Qevirp 41197,4 mkr33%
Andreas Göth (VD)6 mkr1%
Rolf Classon (ordöfrande)5,8 mkr1%
Henrik Resmark5 mkr0,8%
Christina Lindstedt2,4 mkr0,4%

Andreas Göth tillträdde rollen som VD i februari 2018.

Ett frågetecken är hur länge huvudägaren tänker stanna i aktien. Oftast vill den här typen av investeringsfirmor ur bolagen så fort som möjligt efter börsnotering. Risken är att det kan bli ett våt filt över aktien ett tag.

Värdering av QleanAir-aktien

Värdering på introduktionskursen 40 kr (594 mkr i börsvärde) med siffror från helåret 2018.

Jan-dec 2018 (tkr)
Omsättning400 mkr
Justerad EBIT73 mkr
Värdering på EBIT8 ggr
Värdering EV/EBIT12 ggr
Värdering på omsättning0,67