G5 Entertainment +77% i år

G5 aktie

G5 Entertainment aktie har gått starkt i år, bara de senaste 3 månaderna är aktien upp 77%. Aktiemarknaden gillade Q1 rapporten som släpptes 3 maj. Intäkterna ökade då med 59% och EBIT ökade med 134%.

Hur värderas G5 Entertainment efter den kraftiga uppgången?

Justerat efter nettokassa så värderas aktien till EV/EBIT 37 och EV/S 3,8, vilket är den högsta värderingen historiskt. Men då ska man komma ihåg att lönsamheten har en stigande trend. Rörelsemarginalen har varit stigande från 5% till nuvarande 10% och avkastning på eget kapital har gått från 6% till 42%. Bolaget binder lite kapital vilket underlättar när man vill växa.

Redeye har höjt sin riktkurs för aktien till 554 kr.

Största ägarna är Swedbank Robur fonder och Avanza pension.

Kommentera