Börsnotering av 24 Storage – Teckna aktien?

Den här sidan innehåller annonslänkar/reklam. Läs mer om vår annonspolicy.

Börsaktuella 24 Storage ska utmana Shurgard inom self storage på svenska marknaden och tar in 100 miljoner kronor i en nyemssion.

24 Storage sysslar med uthyrning av förråd till privatpersoner och företag, så kallad self storage, på svenska marknaden. Syftet är att frigöra utrymme i hemmet eller på kontoret.

Affärsidén är att digitalisera och automatisera förrådsbranschen och hjärnan bolaget är Michael Fogelberg som arbetat 20 år i branschen och tidigare byggt upp Shurgard Europa och Selstor (numera Pelican).

Fakta
Pris: 47 kr per aktie
Nyemision: 100 mkr
Sista anmälan: 6 dec 2019

Med sig har bolaget Staffan Persson (Investerare via Swedia) och vid IPO finns cornerstone-investerare som Adrigo Asset Management (Staffan Östling, Sven Thorén m.fl.), Consensus Asset Management (Anders Wright), Johan Thorell (bl.a. styrelseledamot i Sagax) m.fl.

Intäktsoptimering tar 6 år

Efter IPO-kostnader är det 92 mkr man tar som ska användas till fortsatt expansion med byggnation av fler förråd.

Bolaget vill äga sina fastigheter framför att hyra dem. Bolagets fastighetsportfölj värderades till 1,1 miljarder kronor den 30 sept 2019. Värdet på fastigheterna ökar med den ökade uthyrningsgraden på nya anläggningar, intäktsoptimeringen brukar ta 6 år. När en anläggning väl är öppnad tar det ca 4 år innan anläggningen når en uthyrningsgrad om 80-85%.

Uthyrningsbara kvadratmeter är 50 000 fördelade på 23 förrådsanläggningar och 10 000 uthyrbara förråd. Huvudkontoret är i Stockholm och bolaget har 30 heltidsanställda.

24 Storage vill växa med 3-5 nya anläggningar per år

Tillväxttakten är att öka beståndet med 3-5 anläggningar per år och ledningen vill växa i storstadsområden med positiv demografi som Stockholm, Göteborg och Malmö.

Förråden hyrs ut tillsvidare med kort uppsägningstid och det vanliga är att privatpersoner lagrar möbler och företag förvarar säljlager, verktyg och arkiverade dokument. 24Storage har 6000 kunder och 15% av dem är företag medan 85% är privatpersoner.

Trender inom self storage

Drivkrafter på self storage-markanden:

  • In- och utflyttning
  • Renovering
  • Lagring

Det finns även en strukturell tillväxt i form av urbanisering som gör att vi bor trängre vilket skapar ett behov av förråd.

Konkurrenter inom self storage

På svenska marknaden finns det internationella företag och ett stort antal mindre lokala aktörer. Störst är Shurgard med 36 anläggningar och 420 mkr i omsättning. 24 Storage är näst störst på marknaden med 20 anläggningar.

FöretagBiladatAnläggningarOmsättning, mkr
Shurgard199736420
24Storage20152057
Pelican2006682
City Self Storage2004638

Kassaflödet är negativt för 24storage

Omsättning 1 jan – 30 sept är 52 mkr och man gör ett minusresultat på EBIT-nivå på -3 mkr. Resultat ligger på -40 mkr för årets första nio månader.

Kassaflödet har varit negativt senaste åren och det återstår att se när bolaget blir kassaflödespositiva. Bolaget har finansierats med nyemissioner varje år.

Bokförda värdet på fastighetsbestånd är ca 1 mdr.

Om erbjudandet blir fulltecknat så kommer antalet aktier i 24 Storage att öka med 2 128 000 från 12 796 020 till 14 924 020.

24Storage har idag ingen utdelningspolicy utan all vinst kommer att återinvesteras i verksamheten.

Om erbjudandet

Nyemisson, erbjudande100 mkr
Börsvärde efter notering701 mkr
Teckningskurs47 kr
RådgivareArtic Securities
Antal aktier efter notering14,92 miljoner

Innehållet på den här sidan ska inte ses som finansiell rådgivning. Texten kan innehålla felaktigher. Kom ihåg att all investering sker på egen risk och investera aldrig pengar du inte kan vara utan. Aktier är en riskfylld tillgång där du kan förlora hela ditt investerade kapital.

Lämna ett svar