Bolån eller aktiebelåning?

Den här sidan innehåller annonslänkar/reklam. Läs mer om vår annonspolicy.

Det är förvånansvärt många som är starkt emot att investera i aktier med lånade pengar. Men samtidigt är det vad en extremt stor andel av svenska befolkningen gör.

De som bor i bostadsrätt eller villa har sannolikt ett bolån, samtidigt som man månadsvis sparar till sin pension genom fonder eller kanske direkt i aktier. Skulle inte detta sparande ske skulle amortering kunna genomföras snabbare så indirekt går en del av den lånade summan till aktier/fonder.

Ett annat resonemang kring att belåna bostaden för att kunna investera mer i aktier är att detta alltid är fördelaktigt om avkastningen är större än räntekostnaden. Det blir helt enkelt ett positivt räntenetto. Bästa snitträntan under sommaren 2017 var 1,29% och med ränteavdrag på detta blir kostnaden ca 1% av lånesumman. De som ville spela med lite säkrare kort kunde binda räntan i fem år för 2,25%. Oavsett val så är det långt under vad man förväntar sig som genomsnittlig årlig avkastning i investeringar i aktier. Men att enbart se på eventuell ekonomisk förtjänst är inte heller att se hela bilden. Du måste se på förväntad avkastning mot vilken risknivå du kan acceptera.

Det du bland annat bör fundera över är:

  • Placeringshorisont
  • Hur stor belåning klarar du av trygghetsmässigt?
  • Hur stor belåning klarar du av med tanke på kommande investeringar (renoveringar)?
  • Aktiebelåning eller bostadsbelåning?

Aktiebelåning eller bolån?

Både NordNet och Avanza erbjuder belåning på aktier till riktigt låg ränta. Hos NordNet går det att få en så låg ränta som 0,99% vilket är under bolåneräntan. Men då behöver man följa en rad regler gällande exempelvis belåningsgrad och vilka aktier som får belånas. De som vill få lite större frihet kan istället få en ränta på 2,49%. Om vi nu bortser från deras extremt låga ränta och jämför 2,49% mot bolåneräntan så är det billigare att teckna ett bolån. Genom att teckna bolånet skapas även större flexibilitet gällande aktieinvesteringarna. Du kan sälja av delar av innehavet när som helst och byta mellan olika aktier utan att ta hänsyn till belåningen.

Nackdelen med att välja bolånet sitter däremot i att säkerheten är väldigt statisk. Jan Bolmeson sammanfattar det snyggt med två punkter varför aktiebelåning skapar större frihet:

  • De kan säljas partiellt – Du kan sälja av en del av ditt aktieinnehav. Det är svårare att sälja ett enda rum i huset.
  • Omsättningshastigheten – Att sälja aktier går snabbt och kan göras på någon minut. Att sälja en bostad tar längre tid.

Därutöver lyfter han fram att risken minimeras genom att aktiebelåning alltid innebär att banken kan tvångsinlösa aktier om belåningsgraden skulle bli för hög. På sätt och vis minskar detta risken att du förlorar stora belopp. Har du ett bolån kan bostadspriserna falla samtidigt som värdet på aktierna faller vilket kan skapa en betydande större förlust.

Oavsett väg som väljs så är rekommendationen att:

  • Vara lågt belånad – Då minskar risken betydligt
  • Gör upp regler – Bestäm dig för hur högt belånad du får vara, när aktierna ska säljas osv.
  • Väg in tryggheten – Belåning som skapar högre avkastning än kostnad är bra rent ekonomiskt. Men tycker du inte om risken du tar så belåna inte. För oavsett hur belåningen sker så finns en risk, om än liten.
  • Ta små steg – Börja med små belopp för att därigenom lära dig hur belåningen fungerar.

Lämna ett svar