Catena Media tappar marginaler

Den här sidan innehåller annonslänkar/reklam. Läs mer om vår annonspolicy.

Affiliatebolaget Catena Media som driver webbplatser inom nätkasino faller -10% på börsen idag efter att ha gjort marknaden besviken på vinstraden. Bolaget kommunicerade i Q1:an att man skylle byta intäktsmodell från provision direkt till intäktsdelning. Denna transformation tar tid och marknaden hade missbedömt hur lång tid det tar. Kortsiktigt påverkar detta marginalerna negativt. Webbplatser i Nederländerna har man tillsvidare stängt ner eftersom de bryter mot nya lagar i landet.

I övrigt var omsättning- och kundtillväxten bra. Större ägarna Öresund och Swedbank Robur har under sommaren ökat sina innehav. Catena Media har en större kassa efter obligationslån som kan användas för att köpa affiliatebolag till runt EV/EBITA 5-10 vilket får anses som bra förvärvspriser.

Inom snar framtid kommer bolaget att byta lista till NASDAQ Stockholm Mid Cap.

Lämna ett svar