Erik Selin är investerare i Balco

Den här sidan innehåller annonslänkar/reklam. Läs mer om vår annonspolicy.

Nyligen börsnoterades det svenska bolaget Balco och marknaden handlade upp aktien till 65 kr första handelsdagen (priset var 56 kr i noteringserbjudandet). Sedan dess har kursen sjunkit en aning. Aktien blev uppmärksammad efter att fastighetsmiljardären Erik Selin tog en corner vid IPO:n. Aktien noterades på small cap och har idag ett börsvärde på ca 1,4 miljarder. Man valde att inte ta in några nya pengar vid noteringen. Säljaren av stamaktier var istället Segulah som också är huvudägare efter noteringen.

Börsveckan gjorde en analys av Balco och satte en riktkurs på 69 kr på ett års sikt. Något som aktien uppfyllde redan vid första handelsdagen. Börsveckan räknar med 15% tillväxt för 2018 men lyfter också fram att byggkonjunkturen har varit stark senaste åren. Underleverantörer till byggsektorn ska normalt värderas lågt.

Vd Kenneth Lundall (tillsatt sedan 2013) och finanschef Fredrik Hall äger aktier för 16 Mkr vardera. Vilket får anses som bra i sammanhanget.

Målen för Balco är:

  • 10% tillväxt per år
  • EBIT-marginal om 13%
  • 50% utdelningsandel

Men tanke på att Balco själva har ett mål på 10% tillväxt så är det rimligt att aktien handlas kring P/E 12-15. Troligen kommer dock tillväxten bli högre än så kommande år då bolaget har nettokassa och därmed förvärvsmöjligheter. Dessutom kommer den nya fabriken i Polen antagligen bidra med något bättre EBIT-marginal kommande år. Utdelningen kommer troligen bli bra då Balco har stabila kassaflöden från renoveringsdelen samtidigt som bolaget inte behöver mycket i rörelsekapital.

Lämna ett svar