Investera i CSN lånet – Smart eller bara en dum idé?

Investera i CSN-lånet

Den här sidan innehåller annonslänkar/reklam. Läs mer om vår annonspolicy.

CSN lånet är enligt vissa ett utmärkt medel för att starta upp ett företag eller använda för att investera i aktier. Men är det verkligen en så smart idé eller bara dumdristigt?

Varför använda CSN-lånet för att investera?

Då lånet ligger på under 1% ränta per år och endast kräver ett antal högskolepoäng för att beviljas så kan det onekligen vara lockande att leka med tanken att använda lånet för investeringar. Om du därtill tror att du kan öka din investering med mer än den låga räntan (vilket inte alls är omöjligt) så blir det helt plötsligt ett billigt lån till investering.

Men finns det tankevurpor i detta resonemang? Låt oss undersöka denna sak.

Så mycket får du i bidrag och lån från CSN

Det som kallas studiemedel från CSN består av bidraget som inte behöver betalas tillbaka samt lånet som du behöver betala tillbaka. Beloppet beräknas per vecka och baseras på om du studerar heltid eller mindre. Ett exempel på hur stor summa du kan få per vecka för heltidsstudier på 100% ser idag ut enligt följande;

  • Bidrag max 791 kr/ vecka.
  • Fullt lån, 100% max 1820 kr/ vecka.
  • Sammanlagt 2611 kr per vecka för heltidsstudier på 100 %.

Det finns även ett tilläggsbidrag att få om du har barn, vilket baseras på hur många barn du har, där bidraget för 2 barn ligger på ca 245 kr per vecka. Du kan även ansöka om ett tilläggslån på ungefär 900 kr per vecka. Dessa summor baseras även de på heltidsstudier.

Så mycket får du tjäna när du har CSN

Det finns även regler som reglerar hur mycket du får tjäna under tiden som du studerar och lånar av CSN. Läser du heltid under en termin så får du enligt CSN tjäna 86 782 kr per kalenderhalvår. Läser du mindre så får du naturligtvis tjäna mer men då minskar summan för lån och bidrag på CSN. Du måste ha kontroll på dina inkomster utöver ditt bidrag och lån så att du inte blir återbetalningsskyldig.

CSN bidrag och lån för att studera på 50% år 2018 ser ut enligt följande;

  • Bidrag max 391 kr/ vecka.
  • Lån, max 914 kr/ vecka.
  • Sammanlagt 1305 kr per vecka för studier på 50%.

Det är viktigt att du redovisar hur mycket inkomst du har eller beräknar att få under det år du ansöker om CSN. Med inkomst menas flera olika områden;

  • Inkomst av tjänst (lön, semesterersättning.)
  • Inkomst av näringsverksamhet
  • Inkomst av kapital – Om du har sålt och gjort vinst på värdepapper, aktier eller fonder. Eller om du säljer en bostadsrätt eller hus och gör en vinst.

Tjänar du för mycket och samtidigt använder CSN så kommer du att få ett återkrav. Återkravet innebär att du måste betala tillbaka delar av den summa som överstiger det belopp du egentligen var berättigad till. Du kommer även få betala en expeditionsavgift på återkravet på 450 kr.

Vilka faror och problem kan det finnas?

Många studenter köper idag även bostäder då bristen på studentlägenheter är stor framför allt i de större städerna. Har du endast CSN som inkomst och väljer att binda upp detta i en längre investering så behöver du fundera kring hur det påverkar ditt eventuell bolån. Läs gärna mer om att ansöka om bolån som student här. Det kan då behövas en medlåntagare eller någon som går i borgen för dig och om du väljer att investera CSN lånet kanske det påverka deras beslut?

Det som kan bli problematiskt är ovanstående resonemang om att ha för hög inkomst per kalenderhalvår och rätt antal uppnådda högskolepoäng. Det som krävs är även en god
ordning och insyn i sin ekonomi, så att inga jobbiga ”överraskningar” dyker upp.

Skall man använda CSN till investeringar?

Frågan man kan ställa sig här kan alltså vara om det är en bra idé att investera CSN-lånet och försörja sig på annat sätt?

Lånet är alltså fördelaktigt genom låg ränta och du har även rätt att ansöka om nedsättning av avbetalning av lån om din ekonomi skulle svikta. Så istället för att ta ett lån till att investera eller använda dig av högriskmetoder med hävstång som CFD:er eller valutor så erbjuds här ett mycket billigt lån. Och så länge som du tror att du kan få en avkastning på över den där procenten så är detta ett mycket billigt sätt att göra investeringar.

Om och i vad du väljer att investera i för du själv fundera över och ta beslut om utifrån hur mycket risk du är villig att ta. Ett alternativ att fundera över är om du kan få större avkastning på ditt csn lån genom att sätta över det på ett tryggt ställe (tex ett sparkonto) där du till exempel på 3% i avkastning och då behålla ränteskillnaden. Ett lite tryggare alternativ än exempelvis aktiehandel.

Lämna ett svar