Scandi standard har problem

Den här sidan innehåller annonslänkar/reklam. Läs mer om vår annonspolicy.

Scandi standard som producerar kyckling till mataffärer och snabbmatskedjor har haft problem med fågelinfluensan. Nu ser man också vikande efterfrågan och prispress på viktiga marknader som Sverige och Danmark. Bruttomarginalen föll från 42 till 36,7% i Q1, men däremot ökade omsättningen efter förvärvet förra året. Även rörelsemarginalen var sämre.

Mindre efterfrågan och fågelinfluensan

I kvartalsrapporten kan vi se att varulagret har ökat krafitgt på grund av mindre efterfrågan och fågelinfluensan. Detta ledde till att kassaflödet från operativa verksamheten endast landade på 37 mkr (68 mkr 2015). Kraftiga investeringar under kvartalet resulterar i -14 mkr i fritt kassaflöde. Kassan är mindre idag och innehåller endast 23 mkr mot förra årets 152 mkr. Man har behövt öka skulderna för att klara finansieringen av verksamheten, nu har man 1,5 mdr kronor i långa skulder.

Det krävs fokus på kassaflöde för att vända verksamheten i år. Äger du aktier i Scandi standard?

Lämna ett svar